Friday, December 23, 2011

God jul, Sketch made for fun at the end of Xmas preparations NFS God jul = Merry Christmas in Norwegian

Sunday, December 18, 2011Blue Owl Looking at You, abstract acrylics on paper ca 20x29cm $100 Free shipping

Saturday, December 17, 2011

Unsure Pink Owl, whimsical watercolour on paper ca 20x29cm $100 Free shipping worldwide

Friday, December 16, 2011Worried Pink Owl, abstract whimsical watercolour on paper ca 20x29cm $50 Free shipping worldwide

Thursday, December 15, 2011Sad Pink Owl, whimsical watercolour on paper ca 20x29cm $100 Free shipping

Wednesday, December 14, 2011

Felt for doing something cute tonight.


Pink Fat Kitten, whimsical watercolours on paper, ca 20x29cm $100 Free shipping worldwide

Tuesday, December 13, 2011

Today I wanted to get closer and fooled around making animal faces. I kind of liked the intensity of expression in this guy's face.

Pink Fox,

abstract watercolour

ca 21x29cm

$50 Free shipping

Monday, December 12, 2011

Pink Baby Girl Owl,


whimsical watercolour

A4 21x30cm

$100 Free shipping

Sunday, December 11, 2011

Blue Eyed baby Pink Owl,
whimsical watercolour on paper
A4 21x30cm
$100 Free shipping worldwide

Saturday, December 10, 2011

Green Eyed Pink Owl,
whimsical abstract watercolour on paper
A4 21x30cm
$100 Free shipping worldwide

Friday, December 09, 2011

Still having fun fooling around with owl figures


Pink Advent Owl with Green Present,

whimsical watercolour on paper

24x30cm

$50 Free shipping

Thursday, December 08, 2011

I feel for some whimcical exploration these very hectic days

Pink Advent Owl, whimsical watercolour on paper, A4 21x30cm $50 Free shipping worldwide

Wednesday, December 07, 2011Colourful Beetle 1,

abstract acrylics on paper

24x32cm


Made just for the fun of it. Tonight I can feel a cold starting, coughing, sore throat, painful ears, headache so it is nice to post something fun.


nodp

Tuesday, December 06, 2011Hurt Inside,

abstract acrylics on paper

24cmx32cm

$100 Free shipping


Some pains, no matter whether they are physical or emotional tend to express themselves through internal pains making us curl up. Unfortunately someone in my family are in pain today.

Monday, December 05, 2011Baby Wrapped in Blanket,

encaustic art,

not for sale


I have put this up here in memory of little Bjørn Leon (my nephew's baby) whose funeral will be the 8th. Sometimes the distances in this longstretched country prevents us gathering even for important things like this. I will be there in my thoughts however

Sunday, December 04, 2011He ain't Heavy,

abstract acrylics on paper

24x32cm

$100 Free shipping worldwide


One of my favourite songs is "He Ain't Heavy... He's My Brother" which is a popular music ballad written by Bobby Scott and Bob Russell and sang by so many different persons.

Saturday, December 03, 2011


Black Dragon,

abstract acrylic on paper

size: 24x32cm

$100 Free worldwide shipping
This is an example of how it might look like in a mount and frame


Friday, December 02, 2011

Movement in Desperation,


acrylics on paper

size: 24cmx32cm

$100 Free shipping WorldwideThe last month I have struggled with a bad knee which in addition to having made me having to abort my workout program, has made movement and work painful 90 % of the time. Today since I have had a couple of slightly better days being very careful I tried a very modified careful series of exercises. Now my knee is fairly stiff and all fingers and toes are crossed that tomorrow will not be as horrible as the day after was the last time I tried to challenge myself by dancing 7 minutes. Today working out I gried to get some cardio by using my arms very vigorously. Today's painting tries to capture all of these things.

Tuesday, November 29, 2011Contact me if you are interested
email
My beautiful gran niece as a baby made into a pillow case as a Christmas present.

Friday, August 26, 2011

Life here in Norway has been very special this summer, and I struggle to find ways to express some of the thoughts and feelings. For those who do not know the colours of the Norwegian flag is red, white and blue and the symbol used most of all this summer has been the red rose.Red White and Blue 19.08.11,

acrylics

32x41cm

$150 Free shipping

Wednesday, August 24, 2011

Sometimes in my line of work being a teacher things get a bit intense and emotions in students run high and explosive.


Fury 14.08.11 - 30,

acrylics

32x41cm

Sunday, August 21, 2011Vital Three 14.08.11,

acrylics

32cmx41cm

Wednesday, August 03, 2011

To try to get in shape again I have made myself health diaries for 14 days each. http://www.artscow.com/gallery/book/ut-og-aktivitet-c4on6q7ddm3l#.Tjm3bOR77tM.blogger

Wednesday, July 27, 2011

Curled Up

acrylics (NFS)

Tuesday, July 26, 2011Mourning (acrylics) NFS)

I kveld er gatene fylt av kjærlighet.


Vi har valgt å besvare grusomhet med nærhet.


Vi har valgt å møte hat med samhold.


Vi har valgt å vise hva vi står for.


Norge er et land i sorg. Vi tenker på alle som har lidd tap. Som savner.


På alle som gjorde en heroisk innsats for å redde liv og gjenopprette tryggheten vår. Og på lederne våre som har blitt satt på vanskelige prøver de siste dagene.


De som oppholdt seg på Utøya og i Regjeringskvartalet var mål for terroren, men den rammer oss alle.


Tydelig og forferdelig har vi sett hvor store konsekvenser enkeltmenneskers handlinger kan få.


Det viser samtidig at det betyr noe hvilke holdninger hver enkelt av oss har, hva vi velger å bygge livene våre på. Og hvordan vi velger å bruke det til beste for hverandre og samfunnet vi lever i.


Etter 22. juli kan vi aldri igjen tillate oss å tenke at våre meninger og holdninger er uten betydning. Vi må møte hver dag, rustet til kamp for det frie og åpne samfunnet vi er så glad i.


Kjære unge: Dere er vårt korrektiv, vårt mot og vårt håp. Det er dere som skal forme og bestemme hvilket Norge vi skal ha i årene framover. Hver og en av dere er umistelige. Men vi har mistet mange.


Det Norge vi vil ha skal ingen ta fra oss.


I kveld er gatene fylt av kjærlighet.


Vi står overfor et valg. Vi kan ikke gjøre det som skjedde ugjort.


Men vi kan velge hva dette skal gjøre med oss som samfunn og som enkeltmennesker.


Vi kan velge at ingen skal måtte stå alene


Vi kan velge å stå sammen.


Det er opp til hver enkelt av oss nå. Det er opp til deg og det er opp til meg.


Sammen har vi en jobb å gjøre. Det er en jobb som må gjøres rundt middagsbordet, i kantina, i organisasjonslivet, i det frivillige, av menn og av kvinner, i distriktene og i byen.


Vi vil ha et Norge hvor vi lever sammen i fellesskap med frihet til å mene og ytre oss, hvor vi ser forskjeller som muligheter, hvor friheten er sterkere enn frykten.


I kveld er gatene fylt av kjærlighet.


Monday, July 25, 2011Not for sale.

Kringsatt av Fiender,
gå inn i din tid!
Under en blodig storm -
vi deg til strid!

Kanskje du spør i angst,
udekket, åpen:
hva skal jeg kjempe med
hva er mitt våpen?

Her er ditt vern mot vold,
her er ditt sverd:
troen på livet vårt,
menneskets verd.

For all vår fremtids skyld,
søk det og dyrk det,
dø om du må - men:
øk det og styrk det!

Stilt går granatenes
glidende bånd
Stans deres drift mot død
stans dem med ånd!

Krig er forakt for liv.
Fred er å skape.
Kast dine krefter inn:
døden skal tape!

Elsk og berik med drøm
alt stort som var!
Gå mot det ukjente
fravrist det svar.

Ubygde kraftverker,
ukjente stjerner.
Skap dem, med skånet livs
dristige hjerner!

Edelt er mennesket,
jorden er rik!
Finnes her nød og sult
skyldes det svik.

Knus det! I livets navn
skal urett falle.
Solskinn og brød og ånd
eies av alle.

Da synker våpnene
maktesløs ned!
Skaper vi menneskeverd
skaper vi fred.

Den som med høyre arm
bærer en byrde,
dyr og umistelig,
kan ikke myrde.

Dette er løftet vårt
fra bror til bror:
vi vil bli gode mot
menskenes jord.

Vi vil ta vare på
skjønnheten, varmen
som om vi bar et barn
varsomt på armen!


English literal translation By Morten Årstad (2011)


Surrounded by enemies,
go into your time!
Under a bloody storm -
devote yourself to fight!

Maybe you ask in fear,
uncovered, open:
with what shall I fight
what is my weapon?

Here is your defense against violence
here is your sword:
the belief in our life,
the worth of mankind.

For all our future's sake,
seek it and cultivate it,
die if you must - but:
increase it and strengthen it!

Silently goes the grenades'
conveyor belts
Stop their drift towards death
Stop them with spirit!

War is contempt for life.
Peace is to create.
Throw your strength into it:
Death shall lose!

Love and enrich with dreams
all that was great!
Go towards the unknown
wring answers out of it.

Unbuilt power plants,
unknown stars.
Create them, with spared lives'
bold brains!

Noble is mankind,
the earth is rich!
If there is need and hunger
it is by deceit.

Crush it! In the name of life
injustice shall fall.
Sunshine and bread and mind
is possessed by all.

Then the weapons sink
powerless to the ground!
We create human worth
we create peace.

Those who in the right arm
carry a burden,
precious and inalienable,
can not murder.

This is our promise
from brother to brother:
We will be good to
humanity's earth.

We will take care of
the beauty, the warmth
as if we carried a child
carefully in our arms!
Thursday, June 09, 2011

It seems like the blank canvas period lasted longer than I had hoped. Well, in a few days my work year as a teacher is done and then I WILL PAINT NO MATTER WHAT! That is my promise to myself and you so please do not give up on me. There will be new artworks posted daily soon.

Hugz Trine

Sunday, May 22, 2011

My creative life has for several reasons been on hold for a while. Sorry for not posting much this winter and spring. Hopefully I will soon be back to normal posting - daily. Hugz

Friday, April 22, 2011

Easter Eggs

Contact me if you are interested in one of these ACEOs. $11 each
Sunday, April 10, 2011

Tuesday, March 22, 2011

Tuesday, March 15, 2011

These days we have watched in shock as first we saw the earth quake, then the tsunami, then the fires and now recently the explosions on the nuclear plants. I chose to focus on eyes while trying somehow to capture some of fear and shock all those poor persons in Japan has been and is going through by making abstract eyes the center of the painting.

In Shock,
acrylics on paper
24x32cm
$100 Free shipping worldwide

Monday, March 14, 2011


In the Midst of Turmoil,
acrylics on paper
24x32cm
$100 Free shipping
Sorry about the bad photo quality. I will try to upload a better one taken in natural light tomorrow.

Sunday, March 13, 2011


Having a Laugh,
acrylics on paper
24x32cm
$100 Free shipping

Saturday, March 12, 2011

Today my cold has kept me more inactive than I would have liked so I have been more of a onlooker than a doer.

Taking a Look,
acrylics on paper
24x32cm
$100 Free shipping

Wednesday, March 09, 2011


9 March untitled,
acrylics on paper
24x32cm
$100