Saturday, February 16, 2013

Too Often we look far away to find happiness and love, when most of the time it is just within our reach. 
 16.2.2013 Sometimes Love is Close - Watercolor on paper 21x30cm $100 Free SH

Inspired by a very much loved song from the 50s.

Link til et opptak av "De nære ting" fra 1951
"De Nære Ting"! Teksten er opprinnelig ett dikt av Arne Paasche Aasen og det er originalinnspillingen fra 1951 vi hører. Melodien har de skrevet selv!


HER ER TEKSTEN:

Ditt sinn monne flyve så vide omkring,
det er som du glemmer de nære ting,
det er som du aldri en time har fred,
du lengter bestandig et annet sted.

Du syns dine dager er usle og grå,
hva er det du søker, hva venter du på?
Når aldri du unner deg rast eller ro,
kan ingen ting vokse og intet gro.

Gå inn i din stue, hvor liten den er,
så rommer den noe ditt hjerte har kjær.
På ropet i skogen skal ingen få svar,
finn veien tilbake til det du har.

Den lykken du søker bak blående fjell,
kan hende du alltid har eiet den selv.
Du skal ikke jage i hvileløs ring,
men lær deg å elske de nære ting.
Here is the text:

Your mind may fly around so wide,
it's like you forget the close things,
it's like you never have peace one hour,
You yearn always somewhere else.

You think your days are miserable and gray,
What are you looking for, what are you waiting for?
When you never treat yourself to rest or peace,
nothing can grow and nothing heal.

Go into your living room, small though it may be,
even so it contains anything your heart holds dear.
From the cry in the woods, no one will be answered,
find your way back to what you have.

The happiness you seek behind the blue mountains,
You may have always owned yourself.
You should not chase in a the restless ring,
but learn to love the close things.

 

0 comments: